Velkommen til may-be 

(Siden er under generel konstruktion, så bær over med os...)

God kommunikation og et godt design inviterer til brug...
may-be vil gerne være et forum for energiske privatpersoner og mindre virksomheder. 
Vi udvikler idéer og lægger handling bag de tanker som traditionelt starter med: "Hvorfor har man ikke?"...  ...Kan man designe kommunikation og kan design være funktionelt?
Brugsdesign tilføjer et udseende til kommunikation og funktionelle produkter...  ...Løser design også nemme opgaver i hverdagen?
Et udgangspunkt i design af kommunikation og funktioner giver ofte den enkleste løsning...

...Industrielt design tilføjer funktionalitet til produkter og kommunikation?

Det er op til kunderne, hvorvidt det vi når frem til er en fornuftigt løsning, praktisk i udførelse og brug, funktionel og behovsdækkende... ...Kan alle produktets facetter så  samles i et enkelt design med en god problemløsning...?

...Vi mener: JA!

may-be er baseret på en netværksidé. Til at starte med over en fornøjelig række af særprægede og uafhængige områder, der så senere viste sig at fungere effektivt og udviklende sammen. may-be er stedet hvor gode idéer og erfaringer, gå på mod samt en bred flade af kontakter og eksperter mødes, og mødet udmunder i gode idéer og deres lancering.

Vi mener - på engelsk- at: "What ever You are looking, for You may find it here..?"

may-be it is communication...? ] may-be it is design...? ] may-be it is sparring...? ]                   

You Tell Us!

Kontakt os med kommentarer